Dostępność

Dostępność to możliwość uczestnictwa jak największej grupy ludzi do wydarzeń, miejsc usług a najogólniej mówiąc do uczestnictwa w życiu społecznym. Dostępność to drugi, ważny aspekt moich zainteresowań. Jako kobieta z niepełnosprawnością jestem uważna na potrzeby wykluczonych ze względu na np.  stan zdrowia, płeć, orientacje płciową.

 

W praktyce oznacza to, że mój gabinet jest w miejscu przyjaznym osobom z niepełnosprawnością ruchu, prowadzę wraz z przysięgłą tłumaczką języka migowego terapię i warsztaty psychologiczne dla Głuchych. W moim gabinecie, stacjonarnym czy wirtualnym jest miejsce na trudne tematy, a stereotypy zostają za drzwiami.